Slørugler, Tyto alba, ringmærkede i Danmark.... 
af Bjarne Nielsen
 
Levetid / dødelighed
Fig. 8
Kumuleret kurve der viser, hvor lang tid der gik mellem ringmærkning og genmelding for Slørugler, der blev ringmærket som redeunge eller som voksen.
 
< Fig. 7 Text Fig. 9 >