Slørugler, Tyto alba, ringmærkede i Danmark.... 
af Bjarne Nielsen
 
Levetid / dødelighed
Fig. 9
Kumuleret kurve der viser dødeligheden indtil hver måned for Slørugler ringmærket som henh. redeunger (n=50) og voksne (n=29). (3 af de ringmærkede ugler er uden aldersangivelse). 
Den stiplede linie viser forløbet ved en dødelighed på 1/12 pr. måned.
 
< Fig. 8 Text Fig. 10 >