Forside - Duer - Spætter - Lokaliteter - Artslister - Arter ikke set - Kilder - SU-side
alssmall.jpg (9929 bytes) Fuglene på Als alssmall.jpg (9929 bytes)
Turteldue, Streptopelia turtur
Opdateret  :  D. 19.08.2006
Første  :  ??
Status  :  Ekstrem sjælden på Als
Note  :  Fandtes åbenbart som ynglende på Sydals, formodentlig i skoven mellem Søen og Birkepøl, i første halvdel af 1970'erne
Foto  : 
Intet foto af en alsisk Turteldue !
Links  :  Stemme i mp3-format - Stemme i wav-format - Alsiske observationer af arten i DOFbasen
Kilder  :  SJ73-1, SJ74-1, SJ75-1, SJ77-1, DOFB
Læs mere  :  Original-tekster
Observationer  :  Samtlige iagttagelser :
* d. 10.-23.05.1973 1 hørt og set Sydals Ivan Petersen & Gert L. Jørgensen
* forår 1974 8 3 par + 2 hanner Als Leif Olsen, Ivan Petersen & Gert L. Jørgensen
* d. 15.06.1975 2 kurrende "et sted på Als" O. Behrends
* d. 04.05.1976 3 kurrende Birkepøl Egon Jensen
* d. 04.05.1977 1 han Sydals Gert L. Jørgensen
* d. 28.05.2003 1 rastende Gammelgård Bjarne Nielsen