Forside - Lokaliteter - Artslister - Arter ikke set - Kilder - SU-liste
Fuglene på Als - artsoversigt
Duer, gøge, ugler, natravne, sejlere, skrigefugle og spætter observeret på Als
Lommer-Skestork Andefugle Rovfugle Hønsefugle - Traner Vadefugle Mågefugle
Duer - Spætter Lærker - Drosler Sangere - Fluesnapper Mejser - Pirol Spurve - Værlinger
06680 Huldue - Columba oenas 07670 Skovhornugle - Asio otus
06700 Ringdue - Columba palumbus 07680 Mosehornugle - Asio flammeus
06840 Tyrkerdue - Streptopelia decaocto 07780 Natravn - Caprimulgus europaeus
06870 Turteldue - Streptopelia turtur 07950 Mursejler - Apus apus
07160 Skadegøg - Clamator glandarius 08310 Isfugl - Alcedo atthis
07240 Gøg - Cuculus canorus 08460 Hærfugl - Upops upops
07350 Slørugle (Hvid) - Tyto alba alba 08480 Vendehals - Jynx torquilla
07352 Slørugle

-

Tyto alba guttata 08560 Grønspætte - Picus viridis
07440 Stor hornugle - Bubo bubo 08630 Sortspætte

-

Dryocopus martius
07490 Sneugle - Nyctea scandiaca 08760 Stor flagspætte - Dendrocopus major
07510 Spurveugle - Glaucidium passerinum 08830 Mellemflagspætte - Dendrocopus medius
07570 Kirkeugle - Athene noctua 08870 Lille flagspætte - Dendrocopus minor
07610 Natugle - Strix aluco