Forside - Duer - Spætter - Lokaliteter - Artslister - Arter ikke set - Kilder - SU-side
Fuglene på Als
Slørugle, Tyto alba guttata
Første  :  ??
Status  :  Forholdsvis almindelig på Als
Note  :  Denne art beviser, at fuglenes status ikke kan tages som et absolut udsagn, men derimod er en relativ ting. Når Sløruglen beskrives som "forholdsvis almindelig" betyder det, at der formodes at være omkring 4-5 alsiske ynglepar, hvilket for andre arter ville betyde, at de var yderst sjældne
Artens status er på trods af kasseprojekt og rimelig opmærksomhed i den forbindelse sandsynligvis ikke 100% klarlagt. Dog må det siegs, at der nu er skabt et betydeligt bedre overblik over artens udbredelse, end der var før projektets start i 1996, hvor man overhovedet ikke havde nogen fornemmelse af, hvor udbredt arten var
Offentliggjorte observationer af arten i de seneste år :
* d. 11.04.1987 1 trækkende NØ Hopsø Dennis M. Langholz
* d. 06.03.1997 1 død Egen Bakke Bjarne Nielsen
* d. 28.03.1997 1 død Vollerup Bjarne Nielsen
* d. 27.03.2000 1 Arnkil Skov Martin Reimers
* d. 01.04.2000 2 fouragerende Mjang Dam Bjarne Nielsen & Martin Jessen
* d. 26.02.2005 1 ved Mjang Dam Dennis M. Langholz
* d. 08.06.2005 1 rastende Holm Dennis M. Langholz
* d. 09.11.2005 1 fouragerende Ketting Bjarne Nielsen
Kilder  :  DOFB
Foto  : 
Intet foto af en alsisk Slørugle !
Links  :  Galleri - Stemme i mp3-format - Stemme i wav-format - Alsiske observationer af arten i DOFbasen
Opdateret  :  D. 19.02.2006