Forside - Duer - Spætter - Lokaliteter - Artslister - Arter ikke set - Kilder - SU-side
Fuglene på Als
Stor hornugle, Bubo bubo
Første  :  Omkring 1992, 1 død, Kegnæs   (første ?)
Status  :  Ekstrem sjælden på Als
Note  :  Ovennævnte fugl blev forevist ved et besøg d. 09.11.1997 under det opsøgende arbejde i forbindelse med slørugle-projektet. Den var omkring 1992 blevet fundet død nedenfor en transformerstation. Efter en tur til Naturhistorisk Museum i Århus, var fuglen blevet frigivet, så finderen kunne få den udstoppet. Da vi så uglen i november 1997, tronede den midt på bondens spisebord !!
Eneste anden fugl, der er observeret på Als, sås d. 12.01.1996 i Pulverbæk Skov af Bjarne Nielsen og igen et par dage senere, d. 15.01.1996. Disse to obs formodes at være de eneste, der er gjort af arten i live på Als. Et forlydende om en tudende fugl i Sønderskoven i samme tidsrum er aldrig blevet bekræftet ej heller indrapporteret til DOFbasen eller lokalrapporten
Kilder  :  BN08
Foto  :  Intet foto af en alsisk Stor hornugle !
Links  :  Stemme i mp3-format - Stemme i wav-format - Alsiske observationer af arten i DOFbasen
Opdateret  :  D. 22.02.2006