Forside - Duer - Spætter - Lokaliteter - Artslister - Arter ikke set - Kilder - SU-side
alssmall.jpg (9929 bytes) Fuglene på Als alssmall.jpg (9929 bytes)
Kirkeugle, Athene noctua
Opdateret  :  D. 22.08.2006
Første  :  ??
Status  :  Meget sjælden på Als
Note  :  Er nu forsvundet fra Als, men var tidligere ret hyppig især på Sydals, hvor den også var en ret almindelig ynglefugl. De seneste alsiske iagttagelser er 1986, hvor der Kirkeugler observeredes i Lambjergskov og Vollerup
Et enkelt ynglefund omtales i DOFbasen fra d. 20.05.1968, hvor Egon Jensen så et par i Broballe, der fik 3 unger på vingerne
Foto  : 
Intet foto af en alsisk Kirkeugle !
Links  :  Stemme i mp3-format - Stemme i wav-format - Alsiske observationer af arten i DOFbasen
Kilder  :  DOFB, SJ74-2
Læs mere  :  Original-tekster