Forside - Duer - Spætter - Lokaliteter - Artslister - Arter ikke set - Kilder - SU-side
Fuglene på Als
Mosehornugle, Asio flammeus
Første  :  ??
Status  :  Ret sjælden på Als
Note  :  Så vidt vides yngler arten ikke på Als, hvorimod den med mellemrum træffes på træk, i hvilken forbindelse den godt kan raste i kortere eller længere tid på visse lokaliteter, især ved Birkepøl
Observationer fra nogle lokaliteter :
* Hopsø, Nordals 3 trækkende d. 12.04.1987 Dennis M. Langholz
* Birkepøl max. 3 fouragerende d. 10.04. + 24.04.2004 Gert L. Jørgensen
* Birkepøl max. 6 fouragerende d. 05.02. - 02.04.2005 10 observationer
* Oldenor 1 d. 03.04.2005 Gert Fahlberg
* Tontoft Nakke 1 trækkende N d. 29.04.2005 Bjarne Nielsen
* Sønderskoven 1 trækkende NV d. 05.10.2005 Dennis M. Langholz
* Tontoft Nakke 1 trækkende NV d. 16.11.2005 Bjarne Nielsen
Kilder  :  DOFB
Foto  : 
Intet billede af en alsisk Mosehornugle !
Links  :  Stemme i mp3-format - Stemme i wav-format - Alsiske observationer af arten i DOFbasen
Opdateret  :  D. 03.03.2006