Forside - Duer - Spætter - Lokaliteter - Artslister - Arter ikke set - Kilder - SU-side
Fuglene på Als
Mursejler, Apus apus
Første  :  ??
Status  :  Almindelig yngle- og trækfugl på Als
Note  :  Yngler flere steder på øen, således bl.a. i Sønderborg og Langesø, hvor den i etagebyggeri danner kolonier under tagudhæng i selskab med Bysvaler. Indtil for et par år siden var der en også koloni under taget på Egen Kirke
De største antal fra nogle lokaliteter :
* Sønderskoven 700 trækforsøg d. 10.08.2004 Dennis M. Langholz
* Tontoft Nakke 455 trækkende N-NV d. 27.05.2004 Dennis M. Langholz
* Vibæk 188 trækkende N d. 08.06.2004 Gert L. Jørgensen
* Oldenor 120 d. 22.06.2005 Gert Fahlberg
* Fredsmaj 80 fouragerende d. 11.06.2004 Henning Christiansen
* Trillen 50 d. 05.06.2001 Henning Christiansen
* Nordborg Sø 40 fouragerende d. 07.06.2005 Bjarne Nielsen
* Mjang Dam 30 d. 13.06.1997 Morten Bentzon Hansen
* Augustenborg 30 fouragerende d. 08.08.2003 Bjarne Nielsen
Kilder  :  DOFB
Foto  : 
Intet billede af en alsisk Mursejler !
Links  :  Stemme i mp3-format - Stemme i wav-format - Alsiske observationer af arten i DOFbasen
Opdateret  :  D. 22.03.2006