Forside - Duer - Spætter - Lokaliteter - Artslister - Arter ikke set - Kilder - SU-side
Fuglene på Als
Isfugl, Alcedo atthis
Første  :  ??
Status  :  Forholdsvis almindelig ynglefugl på Als
Note  :  Er i de senere år fundet under omstændigheder, der tyder på, at den yngler en del steder på Als. Således ved kanalen mellem Mjang Dam og Augustenborg Lillehav (1-2 sikre ynglepar), ved Oldenor og ved Nordborg Sø. Desuden er arten truffet på Arnkil, ved Birkepøl, Fjordmose, Fredsmaj, Hundslev, Ketting Nor, Mjels Vig, Steving Nor, Vibæk og i Sønderskoven
Kilder  :  DOFB
Foto  : 
D. 08.01.2006, ved dæmningen i vestenden af Oldenor. Svend Ove Jensen
Links  :  Galleri - Stemme i mp3-format - Stemme i wav-format - Alsiske observationer af arten i DOFbasen
Opdateret  :  D. 22.03.2006