Forside - Duer - Spætter - Lokaliteter - Artslister - Arter ikke set - Kilder - SU-side
alssmall.jpg (9929 bytes) Fuglene på Als alssmall.jpg (9929 bytes)
Sortspætte, Dryocopus martius
Opdateret  :  D. 22.08.2006
Første  :  Ultimo december 1972, 1, Nørreskoven. Jesper Madsen
Status  :  Yderst sjælden på Als
Note  :  Ses kun kortvarigt på gennemtræk
Foto  : 
Intet billede af en alsisk Sortspætte !
Links  :  Galleri - Stemme i mp3-format - Stemme i wav-format - Alsiske observationer af arten i DOFbasen
Kilder  :  SJ73-1, DOFB
Læs mere  :  Original-tekster
Observationer  :  Samtlige iagttagelser udover den første :
* d. 21.01.1973 1 Nørreskoven Ivan Petersen & Gert Jørgensen
* d. 08.04.1987 1 Hartsø Bjarne Nielsen
* d. 24.04.1987 1 Trillen (egtl. Lambjerg Indtægt) Bjarne Nielsen