Generelt om SU - Kilder - Alsiske forekomster
SU-liste
Mejser, spætmejse, træløbere, pungmejse og pirol
Lommer-Skestork Andefugle Rovfugle Hønsefugle - Traner Vadefugle Mågefugle
Duer - Spætter Lærker - Drosler Sangere - Fluesnappere Mejser - Pirol Spurve - Værlinger
A - SU-art 1900 - første observation (1900) - udgået af SU-listen fra og med år (-) - ikke en del af SU-listen
Kategorier : A - spontant forekommende B - spontant forekommende men kun før 1950 C - udsatte eller undslupne der har selvsupplerende bestande D - tvivlsom spontanitet E - undslupne
SU Mejser - Pirol Første 65-69 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 77-78 79-80 1981 82-84 1985 86-87 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 95-96 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
13640 Skægmejse 1921 (1970)
14370 Halemejse
14400 Sumpmejse
14420 Fyrremejse 1977 1921
14540 Topmejse (1991) ?
14610 Sortmejse
14620 Blåmejse
(-) 14630 Azurmejse 1992 ! (1992)
14640 Musvit
14790 Spætmejse
14860 Træløber
14870 Korttået træløber 1931 (1972) (1991)
14900 Pungmejse 1963 + + + + + + + + + + (1983)
15080 Pirol
SU < top Mejser - Pirol Første 65-69 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 77-78 79-80 1981 82-84 1985 86-87 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 95-96 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005