Generelt om SU - Kilder - Alsiske forekomster
SU-liste
Glenter, høge, våger, ørne og falke
Lommer-Skestork Andefugle Rovfugle Hønsefugle - Traner Vadefugle Mågefugle
Duer - Spætter Lærker - Drosler Sangere - Fluesnappere Mejser - Pirol Spurve - Værlinger
A - SU-art 1900 - første observation (1900) - udgået af SU-listen fra og med år (-) - ikke en del af SU-listen
Kategorier : A - spontant forekommende B - spontant forekommende men kun før 1950 C - udsatte eller undslupne der har selvsupplerende bestande D - tvivlsom spontanitet E - undslupne
SU Rovfugle Første 65-69 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 77-78 79-80 1981 82-84 1985 86-87 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 95-96 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
02310 Hvepsevåge
A 02350 Blå glente 1998 1998
02380 Sort glente (1970)
02390 Rød glente
02430 Havørn
D 02270 Kalkungrib 1997 1997
D 02460 Lammegrib 1999 1999
A 02470 Ådselsgrib 1918
A 02510 Gåsegrib 1858
E 02530 Rüppels grib 2003 2003
(-) 02550 Munkegrib 1974 !
A 02560 Slangeørn 1904
02600 Rørhøg
02610 Blå kærhøg
A 02620 Steppehøg 1850
02630 Hedehøg
02670 Duehøg
A 02672 Russisk duehøg 1982
02690 Spurvehøg
02870 Musvåge
A 02872 Musvåge (Steppevåge) 1912
A 02880 Ørnevåge 1892
02900 Fjeldvåge
A 02920 Lille skrigeørn 1957
A 02929 Skrigeørn sp. 1997 1997
A 02930 Stor skrigeørn 1962
A 02945 Steppeørn 1975 1975
A 02950 Kejserørn 1954
02960 Kongeørn (1972)
A 02980 Dværgørn 1980 1980 1980
A 02990 Høgeørn 1974 1974
03010 Fiskeørn
A 03030 Lille tårnfalk 1861
03040 Tårnfalk
A 03050 Amerikansk tårnfalk 1901
03070 Aftenfalk (1970)
03090 Dværgfalk
03100 Lærkefalk
A 03110 Eleonorafalk 1987 1987
D 03140 Lannerfalk 1993 1993
E 03160 Slagfalk 1991 1991 ! (1991)
A 03180 Jagtfalk (1997)
03200 Vandrefalk
SU < top Rovfugle Første 65-69 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 77-78 79-80 1981 82-84 1985 86-87 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 95-96 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005