Forside - Lokaliteter - Artslister - Arter ikke set - Kilder - SU-liste

Fuglene på Als - artslister

Lommer, lappedykkere, stormfugle, skarver, hejrer og storke observeret på Als
Lommer-Skestork Andefugle Rovfugle Hønsefugle - Traner Vadefugle Mågefugle
Duer - Spætter Lærker - Drosler Sangere - Fluesnapper Mejser - Pirol Spurve - Værlinger
00020 Rødstrubet lom - Gavia stellata 00950 Rørdrum - Botaurus stellaris
00030 Sortstrubet lom - Gavia arctica 01190 Silkehejre - Egretta garzetta
00040 Islom

-

Gavia immer 01210 Sølvhejre

-

Egretta alba
00070 Lille lappedykker - Tachybaptus ruficollis 01220 Fiskehejre

-

Ardea cinerea
00090 Toppet lappedykker - Podiceps cristatus 01240 Purpurhejre - Ardea purpurea
00100 Gråstrubet lappedykker - Podiceps grisegena 01310 Sort stork - Ciconia nigra
00110 Nordisk lappedykker - Podiceps auritus 01340 Hvid stork - Ciconia ciconia
00120 Sorthalset lappedykker - Podiceps nigricollis 01440 Skestork - Platalea leucorodia
00430 Sodfarvet skråpe - Puffinus griseus 01470 Flamingo - Phoenicopterus sp.
00710 Sule - Morus bassanus 01472 Europæisk flamingo - Phoenicopterus roseus
00720 Skarv - Phalacrocorax carbo 01475 Chileflamingo - Phoenicopterus chilensis
00800 Topskarv - Phalacrocorax aristotelis