Forside - Lokaliteter - Artslister - Arter ikke set - Kilder - SU-liste
Fuglene på Als - artsoversigt
Glenter, høge, våger, ørne og falke observeret på Als
Lommer-Skestork Andefugle Rovfugle Hønsefugle - Traner Vadefugle Mågefugle
Duer - Spætter Lærker - Drosler Sangere - Fluesnapper Mejser - Pirol Spurve - Værlinger
02310 Hvepsevåge - Pernis apivorus 02872 Musvåge (Steppevåge) - Buteo buteo vulpinus
02380 Sort glente - Milvus migrans 02880 Ørnevåge - Buteo rufinus
02390 Rød glente - Milvus milvus 02900 Fjeldvåge - Buteo lagopus
02430 Havørn - Haliaeetus albicilla 02920 Lille skrigeørn - Aquila pomarina
02510 Gåsegrib - Gyps fulvus 02930 Stor skrigeørn - Aquila clanga
02560 Slangeørn - Circaëtus gallicus 02960 Kongeørn - Aquila chrysaetos
02600 Rørhøg - Circus aeruginosus 03010 Fiskeørn - Pandion haliaetus
02610 Blå kærhøg - Circus cyaneus 03040 Tårnfalk - Falco tinnunculus
02620 Steppehøg - Circus macrourus 03070 Aftenfalk - Falco vespertinus
02630 Hedehøg - Circus pygargus 03090 Dværgfalk - Falco columbarius
02670 Duehøg - Accipiter gentilis 03100 Lærkefalk - Falco subbuteo
02690 Spurvehøg

-

Accipiter nisus 03180 Jagtfalk - Falco rusticolus
02870 Musvåge - Buteo buteo 03200 Vandrefalk - Falco peregrinus