Forside - Lokaliteter - Artslister - Arter ikke set - Kilder - SU-liste
Fuglene på Als - artsoversigt
Hønsefugle, traner og trapper observeret på Als
Lommer-Skestork Andefugle Rovfugle Hønsefugle - Traner Vadefugle Mågefugle
Duer - Spætter Lærker - Drosler Sangere - Fluesnapper Mejser - Pirol Spurve - Værlinger
 

03670

Agerhøne

-

Perdix perdix 04210 Engsnarre

-

Crex crex
03700 Vagtel - Coturnix coturnix 04240 Grønbenet rørhøne - Gallinula chloropus
03940 Fasan - Phasianus colchicus 04290 Blishøne - Fulica atra
04070 Vandrikse - Rallus aquaticus 04330 Trane - Grus grus
04080 Plettet rørvagtel - Porzana porzana