Sådan bestemmer du Hvepsevåger
af Lars Svensson
 

Ungfugle

 
Der er stor, individuel variation blandt ungfuglene. Dog kan de fleste fugle grupperes i fire hovedtyper (fig. 4, A-D).
I Skandinavien er en helt mørk fjerdragt almindelig. Fjerene i øjeregionen samt skægstriben er sorte. Denne type svarer til en mere sjælden dragt hos den voksne fugl (E). Ungfuglen kan umiddelbart kendes på et anderledes mønster på svingfjerene og sædvanligvis også på halefjerene og andre detaljer (se nedenfor).
En anden, almindelig type er varmt rødbrun på krop og dækfjer (brystet er fint stribet med mørkt) (B). Hovedet er en smule blegere, bortset fra mørke fjer omkring øjet.
En tredje type er mere uensartet. Den består af ret lyse fugle med en mangfoldighed af mønstre: striber, pletter og undtagelsesvis tværstriber (på den nederste del af maven og underhaledækfjerene, aldrig på brystet) (C). Nogle er tæt stribede på brystet, og det giver dem et mørkbrystet udseende. Hovedet er lyst (igen med mørk øjeregion).
En fjerde hovedtype af unge Hvepsevåger er meget lys, hvid eller lyst brunlig med fine, mørke striber kun på brystet (D). Den mørke øjeregion fremtræder ofte meget tydelig, som et par »solbriller«. Denne type er sjælden i Skandinavien.
For at gøre det lettere at forstå, hvilke kendetegn der er fælles for alle typer, er der vist to skematiske dragter, en ungfugl (fig. 4:1) og en voksen (fig. 4:2). Bemærk hos ungfuglen: (l) armsvingfjerene er mørke (især hos mørke typer) og med sparsomme, men ensartede og tydelige bånd. Ofte er der en udtalt forskel mellem de mørkere armsvingfjer og de lysere håndsvingfjer. (2) De store dækfjer for armsvingfjerene er ret blege, og hos mørke fugle (A,B) danner de et utydeligt, lyst bånd langs midten af armen. (3) Vingespidserne er betydeligt mørkere end hos voksne fugle, der kun har den yderste vingespids sort. (4) Øjet er mørkt såvel som hele øjeregionen. (5) Tværbåndene på halen er ofte mindre velafgrænsede; sædvanligvis ses fire, ret jævnt spredte bånd. Nogle fugle har samme mønster som de voksne (dog mindre tydeligt), mens andre (meget sjældent) næsten helt savner båndene, så de ligner Musvågen meget. (6) Oversiden er sædvanligvis mørkebrun  -  især armsvingfjerene er meget mørke  -  og mangler kontrast mellem mørke bånd og en lysere grundfarve som hos voksne (fig. 3, B). Lysere typer kan have blege kanter på oversidens mindre og små vingedækfjer (sædvanligvis ikke særlig tydeligt i felten). Oversidens haledækfjer er ofte lysere end resten.
Fra tid til anden ses fugle i dragter, der ligger midt i mellem ungfuglenes og de voksnes udseende. Oftest er disse fugle atypiske ældre fugle. fig. 6 viser tre eksempler. Læg mærke til, at den voksne fugls bånd på svingfjerene er et mere sikkert alderskendetegn end mørke armsvingfjer eller udstrækningen af sort på vingespidserne (A, B).
De vigtigste kendetegn er: (l) båndene på svingfjerene. (2) forskellene mellem voksne og unge fugles silhuetter. (3) øjenfarve som et mørk hos ungfugle og gul hos, voksne. (4) fældning: mod slutningen af juli, indtil trækket er ovre i september, mangler voksne fugle ofte (ikke altid) en svingfjer eller har mindst en fjer i vækst (den eller de inderste), eller halefjerene er i vækst. Ungfugle fælder ikke på dette tidspunkt. Fig. 6 A og C viser eksempler på voksne fugle i fældning.
 
 
Indledning Silhuetter og flugtform Dragter Kønsbestemmelse Ungfugle Hvepsevåge Musvåge Litteratur
 
Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4 Fig. 5 Fig. 6 Fig. 7