Sådan bestemmer du Hvepsevåger
af Lars Svensson
 

Litteratur i uddrag

 
Cramp, S. & Simmons, K. E. L. (red.) m.f1. 1980 The Birds of the Western Palearctic Bd. 2. Oxford
Glutz von Blotzheim, U.N. m.f1. 1971 Handbuch der Vogel Mitteleuropas Bd. 4. Frankfurt am Main
Porter, R. F., Willis, I., Christensen, S. & Pors Nielsen, B. 1976 Flight Identification of European Raptors Birkhamsted
Roos, G. 1979 Sträckräkningar vid Falsterbo hösten 1978 Anser 18: 83-102
Rudebeck, G. 1959 Våra vråkar och hur man känner igen dem Vår Fågelvärld 18, 8 plancher i nr. 4
Svensson, L. 1976 Problemet att skilja ljus dvärgorn Hieraaaetus pennatus och ormörn Circaetus gallicus från ljusa vråkar Buteo/Pernis Vår Fågelvärld 35: 217-234
Søgård, S. & Østerbye, G. 1977 Feltbestemmelse af unge Hvepsevåger Feltornithologen 19: 194-197
Ulfstrand, S. 1977 Plumage and Size Variation in Swedish Common Buzzards Buteo buteo L. Zoologica Scripta 6: 69-76
 
 
Indledning Silhuetter og flugtform Dragter Kønsbestemmelse Ungfugle Hvepsevåge Musvåge Litteratur
 
Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4 Fig. 5 Fig. 6 Fig. 7