Slørugler, Tyto alba, ringmærkede i Danmark.... 
af Bjarne Nielsen
 
Ringmærkningsalder

Når ringmærkningen som ovenfor nævnt især foregår i ungeperioden, kunne man forvente, at de fleste ringmærkede Slørugler var redeunger, og at det virkelig forholder sig sådan, fremgår af fig. 3, der viser aldersfordelingen hos de ringmærkede Slørugler. Hele 50 (~ 61%) var redeunger, medens kun 20 (~ 24.4%) var voksne.

 
Fig. 3
 
Indledning Ringmærkning og genmelding Ringmærkningsalder
Ringmærknings- og genmeldingsområde Genmeldingsårsager Genmeldinger
Trækretning- og afstand Levetid/dødelighed Afslutning