Slørugler, Tyto alba, ringmærkede i Danmark.... 
af Bjarne Nielsen
 
Afslutning
I denne artikel har jeg vist, at langt de fleste Slørugler ringmærkes som redeunger om sommeren, medens de oftest genmeldes som dødfundne ungfugle i vinterhalvåret. Af de ringmærkede redeunger, vil kun ca. 20% leve længere end 1 år, medens ca. 20% af de ringmærkede voksne fugle vil leve i yderligere mindst 2½ år. Den længstlevende af de ringmærkede Slørugler opnåede den anselige alder af 12 år og 3½ måned, og den gennemsnitlige levealder (tiden mellem ringmærkning og genmelding) var for de 82 Slørugler 433 dage. Sløruglen der kom længst omkring i sit korte liv (kun 112 dage) nåede at trække 385 km, medens gennemsnittet for alle uglerne var 54.3 km.
 
Litteratur
Laursen, Jørgen Terp: Zoologisk Museum's Ringmærkningsafdeling:
Invasion af Slørugle Tyto alba i Danmark 1990-91 Ringmærkningsdata over Slørugler.
DOFT (91) 1997: 59-62
 
Indledning Ringmærkning og genmelding Ringmærkningsalder
Ringmærknings- og genmeldingsområde Genmeldingsårsager Genmeldinger
Trækretning- og afstand Levetid/dødelighed Afslutning