Slørugler, Tyto alba, ringmærkede i Danmark.... 
af Bjarne Nielsen
 
Genmeldingsårsager
Fig. 5 viser årsagerne til genmelding af Sløruglerne, og det antal gange hver årsag er rapporteret. Langt de fleste, 67 af 85, skyldes, at en Slørugle er fundet død. Kun 2 Slørugler er genmeldt efter at være blevet dræbt i trafikken Selvom det ikke kan udelukkes, at nogle af de dødfundne Slørugler er blevet dræbt i trafikken, er antallet af trafikdræbte meget lille i forhold til, hvad andre kilder oplyser. Således opgiver Jørgen Terp Laursen (1997) en frekvens på 30%, og af 30 Slørugler indleveret til konservator, var 15 (~50%) trafikdræbte (Johs. Erritzøe, pers. medd.). Sandsynligvis skyldes forskellen den mangedobling af trafiktætheden, der er sket, siden genmeldingerne af de 82 Slørugler begyndte i 1934.
 
Fig. 5
 
Indledning Ringmærkning og genmelding Ringmærkningsalder
Ringmærknings- og genmeldingsområde Genmeldingsårsager Genmeldinger
Trækretning og -afstand Levetid/dødelighed Afslutning