Slørugler, Tyto alba, ringmærkede i Danmark.... 
af Bjarne Nielsen
 
Ringmærknings- og genmeldingsområde
Fig. 4 giver et fint billede af tidligere tiders udbredelse af Sløruglen, hvor den i modsætning til idag var forholdsvis almindelig mange steder i landet. Nu findes den stort set kun i det sydlige Jylland. Af fig. 4 ses desuden, at i de landsdele, hvor der er ringmærket flest Slørugler, er der også genmeldt flest. Det ses også, at Sløruglerne har spredt sig over et større område. Der er således yderligere kommet genmeldinger fra såvel N-Jylland som Sverige og Tyskland. Andelen af genmeldinger er ca. dobbelt så stor som andelen af ringmærkninger i Midtjylland, og 1½ gang så stor i Vestsjælland. I Sydjylland, på Fyn og Østsjælland er andelen af genmeldinger ca. 1/3 mindre. På Lolland er der kun godt halvt så stor andel af genmeldinger som af ringmærkninger.
 
Fig. 4
 
Indledning Ringmærkning og genmelding Ringmærkningsalder
Ringmærknings- og genmeldingsområde Genmeldingsårsager Genmeldinger
Trækretning og -afstand Levetid/dødelighed Afslutning