Bestemmelse af Rørspurv, Dværgværling og Pileværling 
med bemærkninger om Sibirisk Rørspurv og Laplandsværling
af Klaus Malling Olsen
(DOFT, 1989:3-4, pp. 97-101. Dansk Ornitologisk Forening. 1989)
 

Indledning

 
Brune værlinger er en passende betegnelse for Rørspurv og Pileværling om efteråret, og for Dværgværling året rundt. Hvordan kender man disse arter fra hinanden, når hannernes karakteristiske yngledragt er udskiftet hos Rørspurv og Pileværling? Klaus Malling Olsen gennemgår de tre værlingers kendetegn, og omtaler desuden kort de vigtigste kendetegn for Laplandsværlingen og Sibirisk Rørspurv. Carl Christian Tofte har leveret farveplanchen.

Mens hanner af Rørspurv Emberiza schoeniclus og Pileværling E. rustica i yngledragt er lette at bestemme, volder hunner og efterårsfugle - samt Dværgværling E. pusilla - større problemer. Bestemmelse af Rørspurv og Dværgværling (men ikke Pileværling) er tidligere detaljeret behandlet af Svensson (1975), Wallace (1980) og Harris et al. (1989).
Denne artikel omhandler bestemmelsen af de tre "brune" værlinger, Rørspurv, Pileværling og Dværgværling, og mere summarisk også Sibirisk Rørspurv Emberiza pallasi og Laplandsværling Calcarius lapponicus. Den dækker primært problemerne omkring bestemmelsen om efteråret, hvor arterne ligner hinanden mest, men kan benyttes på hunfarvede fugle året rundt.
Ved bestemmelse af de tre arter er det vigtigt at koncentrere sig om hovedets tegninger og farve, næbbets form samt det forreste vingebånds farve og udseende. Desuden er kaldene af vigtighed: Rørspurven udstøder nemlig aldrig et hårdt, rødhalseagtigt "tzik" som de to øvrige arter.
Beskrivelserne er baseret på egne observationer i Skandinavien, Sovjetunionen, Israel og Nepal. Herudover er gennemgået skindsamlingen på Zoologisk Museum i København, adskillige fotos, beskrivelser i Sjældenhedsudvalgets arkiv, samt relevant litteratur.
Jeg retter hermed en varm tak til følgende, der har bidraget med oplysninger, fotos og kommentarer til manuskriptet: Jon Bjørn Andersen, Richard Burzynski, Arnoud B. van den Berg, Knud Falk, Stig Jensen, Michael Fink Jørgensen, Henrik Kisbye, Peter Lyngs, Morten Rasmussen og Lars Svensson. Zoologisk Museum i København takkes varmt for adgang til museets samlinger, og sidst men ikke mindst en meget stor tak til Carl Christian Tofte for hans farvetavle.
 
 
Indledning Under trækket Flugt og proportioner Næb, hale, ben og kald Litteratur
Rørspurv Dværgværling Pileværling Laplandsværling Sibirisk Rørspurv
 
Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4 Fig. 5 Fig. 6 Fig. 7 Fig. 8