Bestemmelse af Rørspurv, Dværgværling og Pileværling 
med bemærkninger om Sibirisk Rørspurv og Laplandsværling
af Klaus Malling Olsen
 
Næb
Rørspurvens næb er kort, ret mørkt og kegleformet. Overnæbbet er tydeligt nedadbuet (lige hos andre europæiske værlinger). Da undernæbbet også er buet, får Rørspurvens næb en karakteristisk rund form. Flyvende fugle giver næsten indtryk af at mangle næbbet.
Dværg- og Pileværling har lige overnæb og buet undernæb, der danner en karakteristisk "opstoppernæse". Forskellen fra Rørspurvens næb er særligt tydelig hos Dværgværling, hvis næb er relativt længere og spidsere (se Tab. l). Nogle Dværgværlinger kan ligefrem have overnæbbet lidt opadbuet. Forskellene mellem Rørspurv på den ene side, og Dværg- og Pileværling på den anden side, er meget konstante, men sjældne afvigelser forekommer hos alle arterne (Svensson 1975).
Dværg- og Pileværlinger har lysere næb end Rørspurven. Grundfarven er lysebrun til lyserød, med mørk ryg på overnæbbet, hvor Rørspurvens næb tit synes mørkere gråt. Pas dog på lyseffekter og reflekser i næbbet!
 
Hale
Alle tre arter har mørk hale med lyse sider. Mindre forskelle de tre arter imellem kan ses på tegningen. Det er naturligvis kendetegn, der kun kan anvendes, når man har fuglen i hånden.
Halefjer af: Sib. Rørspurv Dværgværling Pileværling Rørspurv
Yderste
Næstyderste
Fig. 8
Yderste og næstyderste halefjer af Sibirisk Rørspurv, Dværgværling, Pileværling og Rørspurv
 
Ben
Rørspurven har mørkebrune ben, Dværg- og Pileværling lysebrune eller kødfarvede. Lyserød benfarve ser ud til at være en konstant karakter hos Dværgværlingen (Mills 1982).
 
Kald
Her skal kun omtales de kald, der kan høres i træktiden. Karakteristisk for Dværg- og Pileværling er deres korte, skarpe "tzik"-kald (kan ligne et skarpt kald fra Rødhals eller Sangdrossel). Sådanne kald kan dog også høres fra andre værlingarter, men ikke fra Rørspurv. De hyppigste kald fra Rørspurv under trækket er et blødt nedadgående "tsiu" og et kort nasalt "bzy".
 
 
Indledning Under trækket Flugt og proportioner Næb, hale, ben og kald Litteratur
Rørspurv Dværgværling Pileværling Laplandsværling Sibirisk Rørspurv
 
Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4 Fig. 5 Fig. 6 Fig. 7 Fig. 8