Aldersbestemmelse af Kongeørn, Aquila c. chrysaetos
af Bjarne Nielsen, efter Martin Tjernberg & Thomas Landgren

Kort om fældningen

De skandinaviske kongeørne fælder en del af fjerdragten hvert år. Det indebærer, at fjerdragten, undtagen hos juvenile fugle, indeholder fjer af forskellig alder. Ørne i fjerde dragt har f.eks. ofte svingfjer af fire forskellige aldre. Fældningen gennemføres i perioden marts/april – september/oktober. Hos juvenile fugle (2K) starter fældningen dog først i juni. Ved fældningen udskiftes mellem tre og syv (ud af i alt 10) håndsvingfjer i hver vinge og mellem én og elleve (af i alt 17) armsvingfjer. I halen udskiftes mellem én og otte (af i alt 12) fjer pr år. Ved den første fældning beholder ørnen dog ofte alle sine halefjer. Som regel fældes flere vinge- og halefjer hos ældre ørne end hos yngre.
Variationerne i fældningen hos forskellige individer skyldes formodentlig forskelle i næringstilstand, men kan også tænkes at være genetisk bestemt. Ørne i fangenskab, som har adgang til en konstant fodermængde, fælder betydeligt flere fjer end vilde ørne. Det er ikke så overraskende, da fældning er en meget energikrævende proces. Ligeledes fælder nordamerikanske ørne betydeligt flere fjer end skandinaviske, formodentlig fordi de også har adgang til mere føde.Udskiftningen af håndsvingfjer starter fra den inderste fjer og fortsætter udefter, og fortsætter i næste fældningssæson, hvor den sluttede året før. Under tredie fældning starter en ny ’bølge’ indefra samtidig med, at de yderste fældes. Lignende fældningsbølger opstår efterhånden også i armsvingfjerene. Her starter bølgerne dog fra fire punkter, nemlig i den yderste fjer, nr. 1 (bølgen løber indad), fjer nr. 5 (bølge indad), fjer nr. 14 (bølge udad) og fra den inderste fjer, nr. 17 (bølge udad). Bølgerne kan springe enkelte fjer over, som så først udskiftes, når næste fældningsbølge passerer.
Hos kongeørnen har første, anden og ofte også tredie dragts arm- og håndsvingfjer samt halefjer i princippet samme farvetegning, hvid/gråhvid basal del kontrasterende mod sort/sortbrun distal del. Tydelige træk af adulte fugles farvetegning, dvs. som minimum delvis tværstribede og/eller plettede fjer, ses fra og med anden eller oftere tredie fældning, dvs. når ørnen er 3K eller 4K. Kun i ekstreme tilfælde ses adulttegnede fjer før anden fældning. Generelt bliver de udskiftede vinge- og halefjer mere og mere mørke ved hver efterfølgende fældning, samtidig med at flere og flere fjer fældes og udskiftes. Hos visse ørne har allerede de første vinge- og halefjer med adult karakter meget lidt lyst i sig, medens de hos andre individer har udpræget hvid/gråhvid basaldel, som kun langsomt bliver mindre ved hver efterfølgende fældning. Det er endnu uvist, hvad der påvirker hastigheden af denne ændring fra lys, næsten juveniltegning til mørk adulttegning. Der kan kun gættes på, at det måske skyldes fysiologiske forhold, f.eks. forekomsten og/eller koncentrationen af hormoner i forbindelse med kønsmodning. Næringstilstanden, om fældningen gennemføres eller afbrydes samt de genetiske egenskaber er også ting, der kan have indflydelse på skiftet fra lys til mørkere tegning.
 
Indledning Fældning 1. dragt 2. dragt 3. dragt 4. dragt 5. dragt 6. dragt Adult dragt