Aldersbestemmelse af Kongeørn, Aquila c. chrysaetos
af Bjarne Nielsen, efter Martin Tjernberg & Thomas Landgren
Femte dragt 
I kongeørnens fire første dragter skiftede det feltet i de øverste vingedækfjer markant fra mørk til lys til mørk igen og endnu en gang til lys. Studier på ringmærkede ørne ved ådsler har vist, at denne sekvens, hvertandet år mørk og hvertandet år lys, ’hænger ved’ ørnen også i adult-dragten (fra 7K). I femte dragt er feltet således overvejende mørkt og kan ligne det tilsvarende felt hos en fugl i tredie dragt.

Gennem en fortsat trinvis fældning bliver et i juvenil dragten normalt stort hvidt felt ved håndsvingfjerenes basis på vingeoversiden (fig. 1A) reduceret til få eller kun enkelte lyse striber. I god belysning kan man endog se, at de i femte dragt berørte hånd- og armsvingfjer er sorte i spidsen og lysere grå/gråbrun eller utydeligt tværstribet basalt.

På vingeundersiden bevirker femte dragts adultlignende arm- og håndsvingfjer, at hvide striber eller små hvide felter i mere eller mindre uregelmæssig sekvens bliver synlige på en ellers mørk hånd og arm.

I halen har femte dragts fjer adultlignende tegning (ca. 6 af de 12 fjer), dog stadig med mere eller mindre hvidt eller gråhvidt ved basis. En ørn med stor farveforskel mellem ældre fjer (hovedsageligt fra fjerde dragt) og nyere (fra femte dragt) kan i felten se ud, som om den har adultlignende halefjer med lyse kiler fra basis (kun synligt når halen er udspredt) blandet med fjer, der stort set er juvenillignende (fig. 5A). Hos ørne med mindre farveforskel mellem ældre og nyfældede fjer har halen et takket hvidt felt af større eller mindre bredde ved roden (fig. 5B).

 
5A 5B 5C Foto 18 Foto 19 Foto 20 Foto 21
 
Indledning Fældning 1. dragt 2.dragt 3. dragt 4. dragt 5. dragt 6. dragt Adult dragt