Aldersbestemmelse af Kongeørn, Aquila c. chrysaetos
af Bjarne Nielsen, efter Martin Tjernberg & Thomas Landgren
Fjerde dragt    Oktober(4K) – marts/april(5K)
I denne dragt består ørnens øvre vingedækfjer af et sammensurium af nyfældede, mørke og gamle, blegede fjer. Typisk udviser fuglen et aflangt, iøjnefaldende lyst med mere eller mindre mørk-plettet øvre vingedækfelt centralt på vingen, der kontrasterer mod de hovedsageligt mørke forreste, små vingedækfjer langs vingens forkant. Det lyse vingedækfelt indeholder næsten altid flere mørke nyfældede fjer end det tilsvarende lyse dækfelt hos i fugle i anden dragt.

Hos visse fugle indeholder det øvre vingedækfelt en så stor andel af mørke fjer, at fuglens udseende nærmer sig en lys fugl i tredie dragt (se denne). I dette og mange andre tilfælde, når der er tale om subadulte fugle, er det en kombination af forskellige dragtkarakterer i især vinge og hale, der gør udslaget ved aldersbestemmelsen.

Da fjerde årgangs hånd- og armsvingfjer er mere eller mindre adulttegnede, bliver det hvide felt ved håndroden på vingeoversiden noget mindre og opspaltet af mørke kiler. På afstand kan håndrodsfeltet dog stadig opfattes som distinkt og velafgrænset. (Husk dog, at nogle individer allerede i første dragt mangler det hvide håndrodsfelt på vingeoversiden).

På tilsvarende måde er det sammenhængende hvide felt langs hånd og arm på vingeundersiden nu blevet ’takket’ pga. et flertal af mere eller mindre adulttegnede svingfjer. Den opspaltning, der er lettest at iagttage i felten, ses oftest på de inderste håndsvingfjer. I denne dragt – som i de to følgende – er de hvide vingetegninger ofte asymmetriske. Vingeundersidens små dækfjer er – som i de følgende dragter – ofte påfaldende rust- eller gulbrunfarvede, hvilket dog kun er synligt under gode observationsforhold.

Farven på ryggen er meget variabel. Ligesom hos ældre ørne forekommer alle variationer fra påfaldende ’flammet’ med en blanding af mørke og lysebrune/grå fjer til ensfarvet mørk ryg.

I halen har de senest fældede fjer mere eller mindre udbredte tværbånd eller pletter indenfor det mørke endebånd og har ofte grå i stedet for hvid/gråhvid bundfarve. Dette er tydeligst på de to ’fritliggende’ fjer i halens midte. En mørk, ofte stribet ’midterpille’ ses hos mange ørne i denne dragt. På afstand ligner halen hos visse individer dog stadig halen hos en juvenil fugl.

Frem til og med fjerde dragt er det muligt at aldersbestemme de fleste kongeørne med forholdsvis stor sikkerhed ved god sigtbarhed og godt lys kan majoriteten af individer bestemmes på op til 2-3 km’s afstand med et teleskop med 20-30* forstørrelse. Efter fjerde fældning er den individuelle variation i fældningen så stor, at en nøjagtig aldersbestemmelse bliver betydeligt sværere eller endog umulig. Vi skal imidlertid følge en kongeørn, som i sin juvenildragt var et ’gennemsnitsindivid’ (fig. 1A og 2C) igennem yderligere et par fældninger og se, hvad der kan ske.
 
4A 4B Foto 13 Foto 14 Foto 15 Foto 16 Foto 17
 
Indledning Fældning 1. dragt 2.dragt 3. dragt 4. dragt 5. dragt 6. dragt Adult dragt