Aldersbestemmelse af Kongeørn, Aquila c. chrysaetos
af Bjarne Nielsen, efter Martin Tjernberg & Thomas Landgren
Første dragt = Juvenil dragt   Juli(1K) – juni(2K)
Kongeørnen i juv. dragt kendetegnes især ved sine ensfarvede mørkebrune og meget lidt slidte øverste vingedækfjer (fig. 1A). Denne karakter gør juvenile kongeørne meget lette at aldersbestemme i størstedelen af deres første vinter. I løbet af foråret, i marts, april og senere, medfører slitage og blegning af fjerene, at især de mellemste og bageste små armdækfjer bliver lysere. (De mellemste armdækfjer er rækken af dækfjer umiddelbart foran rækken af store armdækfjer). En ørn i denne dragt (fig. 1B) kan, hvis den ses på lang afstand, fejlagtigt bestemmes til at være i sin anden dragt dvs. til at være et år ældre (3K), end den egentlig er.
Ved håndsvingfjerenes basis ses på vingeoversiden et hvidt felt, som varierer i størrelse og form, og som i sjældne tilfælde helt mangler (fig. 1B). Der kan forekomme asymmetriske vingetegninger, men det er betydeligt mere almindeligt hos ørne, som har gennemført nogle fældninger. Individuelle variationer i det hvide felts størrelse og form anskueliggøres af fig. 1A, 1B, 2A og 3A. I fig. 2A vises feltets maksimale størrelse. Størrelsen på det hvide felt er altså ikke noget alderskendetegn. Feltets form og størrelse forbliver stort set uforandret i ørnens tre første dragter.
Vingeundersiderne er karakteriseret af et hvidt felt ved håndsvingfjerenes baser. Oftest fortsætter det hvide som et smallere bånd langs basis af de ydre eller alle armsvingfjer. Eftersom den inderste decimeter af armsvingfjerene er dækket af dækfjer, kan båndet være næsten eller helt usynligt. De individuelle variationer i størrelse og form fremgår af fig. 1C, 2C og 3C. I lighed med feltet ved basis af håndsvingfjerene på vingeoversiden fremstår feltet på vingeundersiden stort set uforandret i de tre første dragter og er således heller ikke noget godt alderskendetegn. Dækfjerene på vingeundersiden er mørkebrune.

I juvenil-dragten er ryggen ensfarvet mørkebrun uden større lyse områder. Hos nogle individer ses på nært hold en del hvide fjerbaser som små lyse pletter på ryg og/eller vingedækfjer. Det bør dog understreges, at alle juvenile og endog subadulte ørne er mere eller mindre hvidplettede, når deres fjerdragt er dårligt ordnet, f.eks. i regnvejr.

Halen er ofte rent hvid med skarpt afgrænset mørkt endebånd. Bredden på det mørke bånd varierer fra individ til individ, jvfr. fig. 1A og 1B, og er derfor ikke noget godt alderskendetegn. Halefjerenes hvide del kan have mere eller mindre iøjnefaldende gråhvide områder. Hos en del individer vil man opfatte hele halens inderste del som gråhvid.

Vingeformen hos juvenile afviger ofte fra de ældre fugles. Bagkanten af armsvingfjerene bugter sig ofte bølgeformet, medens den hos ældre ørne ofte er parallel med vingens forkant (fig. 1C og 7B). Unge ørne har længere hale end ældre. Dette skyldes, at de juvenile halefjer er længere end dem, der vokser ud senere. Hos ørne, der er i anden eller tredie dragt, er halefjerene, der sidder tilbage fra juvenil-dragten, blevet slidte i spidsen og er dermed kortere. Med mellemrum ses kongeørne med påfaldende kileformet hale (se fig. 2A). Det er mest almindeligt hos yngre fugle, i første-fjerde dragt, men kan forekomme hos ældre individer og er således ikke relateret til nogen bestemt alder.

 
1A 1B 1C Foto 1 Foto 2 Foto 3 Foto 4
 
Indledning Fældning 1. dragt 2. dragt 3. dragt 4. dragt 5. dragt 6. dragt Adult dragt