Aldersbestemmelse af Kongeørn, Aquila c. chrysaetos
af Bjarne Nielsen, efter Martin Tjernberg & Thomas Landgren
Adult dragt 
Hos en adult kongeørn kan feltet i de øverste vingedækfjer være alt fra ekstremt lyst (gråhvidt) til overvejende mørkt med kun få lyse fjer. Vingeoversiden hos en normalttegnet kongeørn viser håndsvingfjer med sorte spidser (sortbrune/brunsorte), som basalt har tværbånd i gråt eller gråbrunt. Den lyse, inderste del fremtræder som et gråt felt, som under gode lysforhold kan ses hos flyvende fugle selv på lang afstand.

Vingeundersidens hånd- og armsvingfjer er grå med mørkere bånd og sort spids. Basalt kan svingfjerene være ret lyse, og i visse belysninger og på lang afstand kan vingeunderside minde en del om vingeundersiden hos en musvågen.

Halefjerene har samme tegning som svingfjerene i vingen. På lang afstand kan halen virke to-farvet med sort spids og lysere rod. Enkelte fugle kan have helt mørke halefjer. Ofte har hannerne mørkere haleoverside med flere og smallere grå tværbånd end hunnerne (Forsman 1999).

Normalt skulle kongeørnen have adult dragt med vinge- og halefjer uden indslag af hvidt eller gråhvidt tidligst ved syvende leveår. En ringmærket ørn i fjerde dragt, der blev aflæst ved ådsel, aflæstes samme sted i syvende dragt og var da i fuld adultdragt (foto 13 og 24). Derimod var  halen hos en anden aflæst ørn i niende dragt stadig gråhvid på den inderste trediedel dvs. i princippet samme udseende som en fugl i sjette dragt (fig. 6B). Måske har enkelte individer af nominatracen A. chrysaetos en smal hvid halerod og måske endda synligt hvidt på de underste armsvingfjers basis gennem hele deres liv ??

 
7A 7B Foto 24 Foto 25 Foto 26 Foto 27 Foto 28
 
Indledning Fældning 1. dragt 2.dragt 3. dragt 4. dragt 5. dragt 6. dragt Adult dragt