Aldersbestemmelse af Kongeørn, Aquila c. chrysaetos
af Bjarne Nielsen, efter Martin Tjernberg & Thomas Landgren
Sjette dragt
I denne dragt er feltet i de øverste vingedækfjer igen overvejende lyst. Oftest er de sidste fjer med hvidt i vingeoversidens hånd fældet.
Vingeundersidens hånd- og armsvingfjer er adulttegnet, dvs. sort med successivt lysere, utydelige tværbånd basalt. Der kan dog stadig ses enkelte lyse stråler i hånden og hvidt basis på en del armsvingfjer.
Ørnens hale begynder nu at ligne den udfarvede fugls. Femte dragts fjer gør dog, at hvide striber ses basalt på halen. Som tidligere nævnt er der imidlertid væsentlig forskel på, hvor hurtigt halefjerene bliver mørke, og mange ørne har i sjette dragt stadig hvid/gråhvid basis i halen (fig. 6B).
 
6A 6B 6C Foto 22 Foto 23
 
Indledning Fældning 1. dragt 2.dragt 3. dragt 4. dragt 5. dragt 6. dragt Adult dragt