Aldersbestemmelse af Kongeørn, Aquila c. chrysaetos
af Bjarne Nielsen, efter Martin Tjernberg & Thomas Landgren
Tredie dragt    Oktober(3K) – marts/april(4K)
Ørnen har på dette tidspunkt fældet størstedelen af sine øverste vingedækfjer. Typisk er der kun 5-7 slidte og meget blege store armdækfjer tilbage i den centrale del foran de tilsvarende ikke udskiftede juvenile armsvingfjer (fig. 3A). Derudover kan der være enkelte eller grupper af gamle fjer på vingen. Fuglen har derfor et overvejende mørkt felt af vingedækfjer med enkelte eller ’bånd’ af kontrasterende, lyse fjer. Det mørke helhedsindtryk af vingeoversiden i kombination med de hvide vinge- og halefelter gør, at man under ugunstige observationsbetingelser, som dårligt sigt eller lang afstand, kan forveksle en fugl i tredie dragt med en juvenil fugl.

Hos visse individer er vingeoversidens mørke indtryk mindre påfaldende pga. et større antal ikke-udskiftede, afblegede enkeltfjer eller grupper af fjer. Et ringmærket individ havde foruden det ’sædvanlige’ bånd af afblegede, store armdækfjer et betydeligt længere og meget lyst bånd af afblegede bageste små vingedækfjer langs med vingens midte (foto 12). En usædvanlig lys kongeørn (fig. 3B) kan forveksles med en fugl i fjerde dragt.

Vingeundersiden er stadig i store træk tegnet som hos en juvenil ørn. Visse individer viser dog adult-lignende tegninger på tredie dragts svingfjer. Mørke kiler bliver da synlige i det hvide felt i vingen. Dette er specielt tydeligt på vingens underside. Eventuelt kan en opdeling af vingefeltet ved håndens basis også anes på vingeoversiden. De underste vingedækfjer er nu fældede, og rust- eller gulbrune nuancer forekommer på de små dækfjer, hvilket dog kan være svært at se.

Ryggen hos en ørn i tredie dragt kan enten være ensfarvet mørkebrun eller spættet i mørke og lyse nuancer pga. fjer af forskellige generationer.

I halen er 4–6 fjer fældet. De nye fjer kan være alt fra juvenil-lignende til næsten helt mørke eller - mere usædvanligt - tværstribede. Da hver anden fjer er nyfældet og frisk i farverne og hver anden er gammel, afbleget og slidt, vil halens mørke endebånd opfattes som hakket og ikke så skarpt afgrænset som hos yngre fugle. Hos mange individer vil halen dog på stor afstand stadig opfattes som juveniltegnet.
 
3A 3B 3C Foto 9 Foto 10 Foto 11 Foto 12
 
Indledning Fældning 1. dragt 2. dragt 3. dragt 4. dragt 5. dragt 6. dragt Adult dragt